shiraho logoshiraho logo
新製品
ざる豆腐(小) 
J A N  : 4973583301344
規   格 : 200g
賞味期限 : 4日
保存方法 : 要冷蔵
ご注意点 : 生物ですのでお取扱いにはご注意下さい。


« 戻る